Merche Ovejero

Mercedes Ovejero

 

"El meu major interès dins de la Psicologia Positiva és ¡la investigació! Analitzar el potencial, el talent, el benestar i la felicitat de les persones. M'encanta transmetre i aplicar el coneixement que aporta cada troballa científica i explicar de posar en marxa les fortaleses és una potent font d'emocions positives i benestar. La ciència i el talent es fan realitat en la vida, i la vida construeix a la ciència i al talent.

 

Experiència

Treballa com a Responsable de l'Àrea d'Investigació de l'Institut Europeu de Psicologia Positiva. Dóna suport i assessora l'equip de l’IEPP en diverses investigacions i analitza dades sobre l'eficàcia de les diferents intervencions dutes a terme a l'IEPP. Així mateix, imparteix classes d'Estadística aplicada a la Psicologia, Psicometria i Metodologia d'investigació. Coordina el Centre Online de Tests de l’IEPP.

Com Col•laboradora Honorífica del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic II de la Facultat de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid, ha participat en la validació de diversos tests, entre ells el Personality Assessment Inventory (PAI) i col • labora en diverses investigacions relacionades amb les fortaleses humanes, el benestar i la qualitat de vida. També dóna suport assessorant en el desenvolupament i fonamentació de tècniques d'avaluació i metodologia de treballs fi de grau i fi de màster. Així mateix, imparteix conferències sobre fortaleses humanes, gènere i salut com a ponent convidada en el Màster Oficial Dones i Salut.

Col • labora en diversos projectes de recerca a nivell internacional amb professors de l'Open Polytechnic University de Nova Zelanda i la New England University d'Austràlia, i, de manera eventual amb professorat de la Islàmic Azad University (Iran). És la coordinadora de l'adaptació i validació espanyola del Programa dels Dimarts, programa gratuït online basat en la Psicologia Positiva.

És tècnica instructora del Curs en línia de Psicologia Positiva de la Universitat TecMilenio (Mèxic).

És coeditora de la revista Positive Psychology News Daily en Espanyol, on escriu i publica articles en col•laboració amb altres professionals.

És representant espanyola d'estudiants de la Students of International Positive Psychology Association (SIPPA), membre de la International Positive Psychology Association (IPPA) Nº11677 i de la Societat Espanyola de Psicologia Positiva (SEPP) Núm. 56. Psicòloga col•legiada pel COP Madrid Núm. M -21.677.

 

Formació

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid, especialista en Psicologia Positiva per l’IEPP, Mester oficial en perspectiva de gènere. Formació en intervenció psicològica en catàstrofes i emergències. Formació en Risoteràpia.

Tesi doctoral en procés sobre fortaleses, benestar, salut, engagement i diferències de sexe en estudiants de la Universitat Complutense de Madrid (incloent una anàlisi i revisió sistemàtica del qüestionari VIA-IS de fortaleses).

 

Publicacions

Entre altres publicacions i presentacions, ha participat en jornades i congressos nacionals, internacionals i mundials de Psicologia Positiva, presentant diverses investigacions, entre les quals destaquen:

Segon Congrés Mundial de Psicologia Positiva (Philadelphia juny- juliol 2011): Presentació del pòster "Character strengths with gender perspective. A study with a Spanish sample ".

Primer congrés nacional de Psicologia Positiva (El Escorial, Març de 2012): Presentació del pòster "El Programa dels dimarts. Un programa d'intervenció online gratuït per incrementar el benestar ". Participació becada.

Primeres jornades sobre l'humor i l'optimisme com a eines terapèutiques (Madrid, febrer de 2013): Presentació de la comunicació "Per què és necessari conèixer quines són les nostres fortaleses?"

Tercer congrés mundial de Psicologia Positiva (Los Angeles, juny de 2013): Presentació del pòster "Do character strengths have Psychometric strength? A systematic review about VIA-IS Psychometric issues across different countries ". Projecte premiat amb la participació en l'esdeveniment Student Data Blitz.

Juntament amb Aaron Jarden (Nova Zelanda), Emilia Lahti (Finlàndia), i Yukun Zao (Xina), ha participat com a editora de la segona edició del llibre Positive Psychologists on Positive Psychology.

Segon Congrés Nacional de Psicologia Positiva (Orpesa, maig 2014): Presentació dels pòster: Escala d'Accions que Faciliten el Afecte Positiu: indicadors preliminars del seu funcionament psicomètric en població espanyola; Sisu i sentit vital: Primers indicadors en la cultura espanyola; i La influència de la literatura espanyola en el benestar i la satisfacció vital d'un grup d'estudiants xinesos. Presentació de la comunicació oral: El Programa Benestar 10 com a exemple de programa d'intervenció eficaç basat en la Psicologia Positiva.