Què és la psicologia positiva?

Definició

La Psicologia Positiva representa una innovació dins de la Psicologia. Una definició completa de Psicologia Positiva és: "L’estudi científic del funcionament humà òptim" (Ken Sheldon, Barbara Frederickson, Kevin Rathunde, Mike Csikszentmihalyi, and Jon Haidt, 1999). ..Seguir leyendo

La societat actual es basa en el concepte d'estat de benestar i les organitzacions i institucions es fan ressò, entre elles l’OMS, que defineix la salut com:

"Un estat de benestar físic, mental, i social complet, i no només l'absència de malaltia i incapacitat, sinó un estat positiu que fa l'individu en si mateix en el context de la seva vida" (Organització Mundial de la Salut, OMS, 1946).

Avui en dia una de les personalitats més representatives dins l'àmbit de la Psicologia Positiva és Martin Seligman, que ha orientat els seus esforços a la investigació mundial de les fortaleses a traves de la Universitat de Pennsilvania. Altres autors representatius són Mihalyi Csikszentmihalyi, Christopher Peterson, Ed Diener, Tal Ben-Shahar i Chris Peterson entre molts altres.

Contraure
 

Models

En aquesta secció s'ofereixen resums de teories i models, a partir dels quals s'intenta construir el cos teòric de la Psicologia Positiva, aportant un substrat científic a les aplicacions pràctiques. ..Continuar llegint

De cada teoria i model s’aportaran dades del seu autor així com enllaços als seus llocs o articles complets que s'hagin publicat i estiguin disponibles a la xarxa.

Contraure